Collection: Miscellaneous

WJA-065-03 STAMPED MONEY CLIP - ARROWHEAD
WJA-065-03 STAMPED MONEY CLIP - ARROWHEAD

WJA-065-03 STAMPED MONEY CLIP - ARROWHEAD

$49.00
WJA-092-1 LONG STAMPED INCENSE HOLDER
WJA-092-1 LONG STAMPED INCENSE HOLDER

WJA-092-1 LONG STAMPED INCENSE HOLDER

$55.00
WJA-090-T STAMPED SMALL CROSS W- TURQ.
WJA-090-T-BACK
WJA-090-T STAMPED SMALL CROSS W- TURQ.
WJA-090-T-BACK

WJA-090-T STAMPED SMALL CROSS W- TURQ.

$45.00
WJA-085-12
WJA-085-12

SM PENDANT WITH TURQUOISE #12

$35.00
WJA-060-3-SL ROUND SILVER ORNAMENT
WJA-060-3-SL ROUND SILVER ORNAMENT

WJA-060-3-SL ROUND SILVER ORNAMENT

$24.00
WJA-085-11
WJA-085-11

SM PENDANT WITH TURQUOISE #11

$35.00
WJA-085-09
WJA-085-09

SM PENDANT WITH TURQUOISE #09

$35.00
WJA-034-1 OVAL CONCHO BELT W- TURQ
WJA-034-1 OVAL CONCHO BELT W- TURQ
WJA-034-1 OVAL CONCHO BELT W- TURQ
WJA-034-1 OVAL CONCHO BELT W- TURQ
WJA-034-1 OVAL CONCHO BELT W- TURQ
WJA-034-1 OVAL CONCHO BELT W- TURQ

WJA-034-1 OVAL CONCHO BELT W- TURQ

$429.00
WJA-060-4-SL OVAL SILVER ORNAMENT
WJA-060-4-SL OVAL SILVER ORNAMENT

WJA-060-4-SL OVAL SILVER ORNAMENT

$24.00
WJA-060-2-SL SILVER SQUARE ORNAMENT
WJA-060-2-SL SILVER SQUARE ORNAMENT

WJA-060-2-SL SILVER SQUARE ORNAMENT

$24.00
WJA-085-10
WJA-085-10

SM PENDANT WITH TURQUOISE #10

$35.00
WJA-034-3 FLUTED CONCHO BELT W- TURQ
WJA-034-3 FLUTED CONCHO BELT W- TURQ
WJA-034-3 FLUTED CONCHO BELT W- TURQ
WJA-034-3 FLUTED CONCHO BELT W- TURQ

WJA-034-3 FLUTED CONCHO BELT W- TURQ

$429.00
WJA-034-2 OVAL CONCHO BELT- SILVER
WJA-034-2 OVAL CONCHO BELT- SILVER
WJA-034-2 OVAL CONCHO BELT- SILVER
WJA-034-2 OVAL CONCHO BELT- SILVER
WJA-034-2 OVAL CONCHO BELT- SILVER
WJA-034-2 OVAL CONCHO BELT- SILVER

WJA-034-2 OVAL CONCHO BELT- SILVER

$395.00
WJA-034-4 FLUTED CONCHO BELT- SILVER
WJA-034-4 FLUTED CONCHO BELT- SILVER
WJA-034-4 FLUTED CONCHO BELT- SILVER
WJA-034-4 FLUTED CONCHO BELT- SILVER

WJA-034-4 FLUTED CONCHO BELT- SILVER

$395.00